ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Honda

 

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η ενέργεια υποστηρίζεται από όλα/μερικά μέλη του Επίσημου Δικτύου.  

  • CIVIC 5D
  • CIVIC 4D & CIVIC HYBRID
  • CRV
  • HRV
  • JAZZ & JAZZ HYBRID

CIVIC 1.4 i-Vtec 2005 - 2011

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ &
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
 ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)*
     
Service Απλό
Φίλτρο Λαδιού
+ 4 Λτρ. Λάδι 5W40
1 44€
Service Pack
Φίλτρα (Λαδιού, Αέρος, Air
Condition) + 4 Λτρ. Λάδι 5W40
1 114€
Τακάκια Εμπρ. 1 71€
Τακάκια Οπ. 1 62€
Δισκόπλακες Εμπρ. 2 150€
Δισκόπλακες Οπ. 2 128€
Δισκόπλακες + τακάκια εμπρός 2 221€
Δισκόπλακες + τακάκια πίσω 2 190€

* Στα πακέτα Service (Service Απλό και Service Pack) η ΕΛΤ με ΦΠΑ περιλαμβάνει Ανταλλακτικά και Εργασία.

CIVIC 1.4 i-Vtec 2012 -

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ &
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
 ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)*
     
Service Απλό
Φίλτρο Λαδιού
+ 4 Λτρ. Λάδι 5W40
1 67€
Service Pack
Φίλτρα (Λαδιού, Αέρος, Air
Condition) + 4 Λτρ. Λάδι 5W40
1 137€
Τακάκια Εμπρ. 1 59€
Τακάκια Οπ. 1 46€
Δισκόπλακες Εμπρ. 2 198€
Δισκόπλακες Οπ. 2 98€
Δισκόπλακες + τακάκια εμπρός 2 257€
Δισκόπλακες + τακάκια πίσω 2 144€

* Στα πακέτα Service (Service Απλό και Service Pack) η ΕΛΤ με ΦΠΑ περιλαμβάνει Ανταλλακτικά και Εργασία.

CIVIC 1.8 i-Vtec 2006 - 2011

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ &
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)*
     
Service Απλό
Φίλτρο Λαδιού
+ 4 Λτρ. Λάδι 5W40
1 44€
Service Pack
Φίλτρα (Λαδιού, Αέρος, Air
Condition) + 4 Λτρ. Λάδι 5W40
1 112€
Τακάκια Εμπρ. 1 71€
Τακάκια Οπ. 1 62€
Δισκόπλακες Εμπρ. 2 150€
Δισκόπλακες Οπ. 2 128€
Δισκόπλακες + τακάκια εμπρός 2 221€
Δισκόπλακες + τακάκια πίσω 2 190€

* Στα πακέτα Service (Service Απλό και Service Pack) η ΕΛΤ με ΦΠΑ περιλαμβάνει Ανταλλακτικά και Εργασία.

CIVIC 1.6 i-Dtec 2015 -

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ &
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)*
     
Service Απλό
Φίλτρο Λαδιού
+ 5 Λτρ. Λάδι Honda Diesel Engine Oil
1 93€
Service Pack
Φίλτρα (Λαδιού, Αέρος, Air Condition)
+ 5 Λτρ. Λάδι Honda Diesel Engine Oil
1 183€
Τακάκια Εμπρ. 1 59€
Τακάκια Οπ. 1 46€
Δισκόπλακες Εμπρ. 2 163€
Δισκόπλακες Οπ. 2 81€
Δισκόπλακες + τακάκια εμπρός 2 222€
Δισκόπλακες + τακάκια πίσω 2 127€

* Στα πακέτα Service (Service Απλό και Service Pack) η ΕΛΤ με ΦΠΑ περιλαμβάνει Ανταλλακτικά και Εργασία.

 

 

 

 

CIVIC 4DOORS 1.8lt i-VTEC 2006 - 2011

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ &
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)*
     
Service Απλό
Φίλτρο Λαδιού
+ 4 Λτρ. Λάδι 5W40
1 44€
Service Pack
Φίλτρα (Λαδιού, Αέρος, Air
Condition) + 4 Λτρ. Λάδι 5W40
1 116€
Τακάκια Εμπρ. 1 74€
Τακάκια Οπ. 1 62€
Δισκόπλακες Εμπρ. 2 150€
Δισκόπλακες Οπ. 2 127€
Δισκόπλακες + τακάκια εμπρός 2 225€
Δισκόπλακες + τακάκια πίσω 2 188€

* Στα πακέτα Service (Service Απλό και Service Pack) η ΕΛΤ με ΦΠΑ περιλαμβάνει Ανταλλακτικά και Εργασία.

CIVIC HYBRID 2006 - 2011

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ &
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)*
     
Service Απλό
Φίλτρο Λαδιού
+ 4 Λτρ. Λάδι Honda Green Oil
1 70€
Service Pack
Φίλτρα (Λαδιού, Αέρος, Air
Condition) + 4 Λτρ. Λάδι Honda Green Oil
1 144€
Τακάκια Εμπρ. 1 77€
Τακάκια Οπ. 1 62€
Δισκόπλακες Εμπρ. 2 144€
Δισκόπλακες Οπ. 2 127€
Δισκόπλακες + τακάκια εμπρός 2 222€
Δισκόπλακες + τακάκια πίσω 2 188€

* Στα πακέτα Service (Service Απλό και Service Pack) η ΕΛΤ με ΦΠΑ περιλαμβάνει Ανταλλακτικά και Εργασία.

 

 

 

 

CR-V 2.0 2002 - 2006

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ &
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)*
     
Service Απλό
Φίλτρο Λαδιού
+ 5 Λτρ. Λάδι 5W40
1 49€
Service Pack
Φίλτρα (Λαδιού, Αέρος, Air
Condition) + 5 Λτρ. Λάδι 5W40
1 130€
Τακάκια Εμπρ. 1 81€
Τακάκια Οπ. 1 79€
Δισκόπλακες Εμπρ. 2 206€
Δισκόπλακες Οπ. 2 176€
Δισκόπλακες + τακάκια εμπρός 2 287€
Δισκόπλακες + τακάκια πίσω 2 255€

* Στα πακέτα Service (Service Απλό και Service Pack) η ΕΛΤ με ΦΠΑ περιλαμβάνει Ανταλλακτικά και Εργασία.

CR-V 2.0 2007 - 2010

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ &
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)*
     
Service Απλό
Φίλτρο Λαδιού
+ 4 Λτρ. Λάδι 5W40
1 44€
Service Pack
Φίλτρα (Λαδιού, Αέρος, Air
Condition) + 4 Λτρ. Λάδι 5W40
1 131€
Τακάκια Εμπρ. 1 87€
Τακάκια Οπ. 1 88€
Δισκόπλακες Εμπρ. 2 165€
Δισκόπλακες Οπ. 2 132€
Δισκόπλακες + τακάκια εμπρός 2 252€
Δισκόπλακες + τακάκια πίσω 2 220€

* Στα πακέτα Service (Service Απλό και Service Pack) η ΕΛΤ με ΦΠΑ περιλαμβάνει Ανταλλακτικά και Εργασία.

CR-V 1.6 Diesel 2015 -

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ &
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)*
     
Service Απλό
Φίλτρο Λαδιού
+ 5 Λτρ. Λάδι Honda Diesel Engine Oil
1 93€
Service Pack
Φίλτρα (Λαδιού, Αέρος, Air Condition)
+ 5 Λτρ. Λάδι Honda Diesel Engine Oil
1 192€
Τακάκια Εμπρ. 1 80€
Τακάκια Οπ. 1 62€
Δισκόπλακες Εμπρ. 2 165€
Δισκόπλακες Οπ. 2 132€
Δισκόπλακες + τακάκια εμπρός 2 244€
Δισκόπλακες + τακάκια πίσω 2 193€

* Στα πακέτα Service (Service Απλό και Service Pack) η ΕΛΤ με ΦΠΑ περιλαμβάνει Ανταλλακτικά και Εργασία.

 

 

 

 

HR-V 1.6 2004 - 2006

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ &
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)*
     
Service Απλό
Φίλτρο Λαδιού
+ 4 Λτρ. Λάδι 5W40
1 68€
Service Pack
Φίλτρα (Λαδιού, Αέρος, Air
Condition) + 4 Λτρ. Λάδι 5W40
1 182€
Τακάκια Εμπρ. 1 65€
Τακάκια Οπ. 1 -€
Δισκόπλακες Εμπρ. 2 230€
Δισκόπλακες Οπ. 2 -€
Δισκόπλακες + τακάκια εμπρός 2 295€
Δισκόπλακες + τακάκια πίσω 2 -€

* Στα πακέτα Service (Service Απλό και Service Pack) η ΕΛΤ με ΦΠΑ περιλαμβάνει Ανταλλακτικά και Εργασία.

HR-V 1.5 Petrol 2016 -

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ &
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)*
     
Service Απλό
Φίλτρο Λαδιού
+ 4 Λτρ. 0W20 Honda Fuel Efficient Oil
1 72€
Service Pack
Φίλτρα (Λαδιού, Αέρος, Air Condition)
+ 4 Λτρ. 0W20 Honda Fuel Efficient Oil
1 190€
Τακάκια Εμπρ. 1 72€
Τακάκια Οπ. 1 52€
Δισκόπλακες Εμπρ. 2 108€
Δισκόπλακες Οπ. 2 81€
Δισκόπλακες + τακάκια εμπρός 2 180€
Δισκόπλακες + τακάκια πίσω 2 133€

* Στα πακέτα Service (Service Απλό και Service Pack) η ΕΛΤ με ΦΠΑ περιλαμβάνει Ανταλλακτικά και Εργασία.

HR-V 1.6 Diesel 2016 -

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ &
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)*
     
Service Απλό
Φίλτρο Λαδιού
+ 5 Λτρ. Honda Diesel Engine Oil
1 93€
Service Pack
Φίλτρα (Λαδιού, Αέρος, Air Condition)
+ 5 Λτρ. Λάδι Honda Diesel Engine Oil
1 190€
Τακάκια Εμπρ. 1 72€
Τακάκια Οπ. 1 52€
Δισκόπλακες Εμπρ. 2 108€
Δισκόπλακες Οπ. 2 81€
Δισκόπλακες + τακάκια εμπρός 2 180€
Δισκόπλακες + τακάκια πίσω 2 133€

* Στα πακέτα Service (Service Απλό και Service Pack) η ΕΛΤ με ΦΠΑ περιλαμβάνει Ανταλλακτικά και Εργασία.

 

 

 

 

JAZZ 1.4 i-Vtec 2005 - 2008

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ &
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)*
     
Service Απλό
Φίλτρο Λαδιού
+ 4 Λτρ. Λάδι 5W40
1 44€
Service Pack
Φίλτρα (Λαδιού, Αέρος, Air
Condition) + 4 Λτρ. Λάδι 5W40
1 114€
Τακάκια Εμπρ. 1 65€
Τακάκια Οπ. 1 60€
Δισκόπλακες Εμπρ. 2 122€
Δισκόπλακες Οπ. 2 91€
Δισκόπλακες + τακάκια εμπρός 2 187€
Δισκόπλακες + τακάκια πίσω 2 151€

* Στα πακέτα Service (Service Απλό και Service Pack) η ΕΛΤ με ΦΠΑ περιλαμβάνει Ανταλλακτικά και Εργασία.

JAZZ 1.4 i-Vtec 2009 -

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ &
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)*
     
Service Απλό
Φίλτρο Λαδιού
+ 4 Λτρ. Λάδι 5W40
1 44€
Service Pack
Φίλτρα (Λαδιού, Αέρος, Air
Condition) + 4 Λτρ. Λάδι 5W40
1 127€
Τακάκια Εμπρ. 1 65€
Τακάκια Οπ. 1 36€
Δισκόπλακες Εμπρ. 2 145€
Δισκόπλακες Οπ. 2 116€
Δισκόπλακες + τακάκια εμπρός 2 210€
Δισκόπλακες + τακάκια πίσω 2 153€

* Στα πακέτα Service (Service Απλό και Service Pack) η ΕΛΤ με ΦΠΑ περιλαμβάνει Ανταλλακτικά και Εργασία.

JAZZ HYBRID 2012 - 2015

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ &
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)*
     
Service Απλό
Φίλτρο Λαδιού
+ 4 Λτρ. Λάδι Honda Green Oil
1 70€
Service Pack
Φίλτρα (Λαδιού, Αέρος, Air
Condition) + 4 Λτρ. Λάδι Honda Green Oil
1 153€
Τακάκια Εμπρ. 1 65€
Τακάκια Οπ. 1 36€
Δισκόπλακες Εμπρ. 2 145€
Δισκόπλακες Οπ. 2 115€
Δισκόπλακες + τακάκια εμπρός 2 210€
Δισκόπλακες + τακάκια πίσω 2 152€

* Στα πακέτα Service (Service Απλό και Service Pack) η ΕΛΤ με ΦΠΑ περιλαμβάνει Ανταλλακτικά και Εργασία.

 

 

 

 Βρείτε μας

Χρυσαυγή, Λαγκαδάς ΤΚ 57200

Θεσσαλονίκη


Τηλ. 23940 25477

Κιν. 6977214835

Fax 23940 20055

Ακολουθήστε μας

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι

partners
Login-iconLogin